Attana AB har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant

Report this content

Attana AB har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin påbörjas den första handelsdagen, den 7 mars 2018, för bolagets aktie på NGM Nordic MTF. Syftet med avtalet är att genom Erik Penser Banks åtagande som likviditetsgarant främja likviditeten i bolagets aktier och minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i handeln med bolagets aktie.

Erik Penser Bank åtar sig att fortlöpande och för egen räkning ställa köp- och säljkurser avseende Attanas aktier. Erik Penser Bank kommer att ställa kurser i enlighet med de vid var tid gällande villkor fastställda av NGM Nordic MTF.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Dokument & länkar