Attana AB lånar  2 MSEK för marknads- och säljaktiviteter relaterade till "Attana Virus Analytics"

I enlighet med de sonderingar som beskrevs i Q1-rapporten har Attana AB upptagit lån om 2 MSEK för att öka takten i marknadsbearbetning kring Attanas AVA-plattform.

1 MSEK har lånats av Almi till 4,7% ränta och löper 1 år som brygglån för att därefter övergå till företagslån.

1 MSEK har lånats av samma personer som tidigare i vår lånade ut 2 MSEK. Det nya lånet om 1 MSEK löper till den 31 december enligt samma villkor som det tidigare lånet. Lånet kan konverteras till aktier med 10% rabatt räknat på 10 senaste dagarnas genomsnittliga aktiekurs och löper med 1,3% månatlig ränta utan säkerhet. Konverteringen rymms inom bolagets befintliga bemyndigande.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2020 kl. 16.20 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar