Attana AB samarbetar med Erik Penser Bank

Report this content

Under hösten har vi upplevt ett starkt ökande intresse för Attana. Det har inneburit ökad belastning på bolaget då fler frågor från aktieägare och investerare inkommit. Många av frågorna som ställts är av liknande karaktär och Attana har därför besluta att samarbeta med Erik Penser Bank genom att delta i EP Access. Syfte är att sprida och öka kännedomen och kunskapen om Attana bland investerare och andra intressenter som följer börsnoterade och listade bolag.

Erik Penser Bank kommer inom ramen för samarbetet:

  • Upprätta skriftliga analysrapporter fyra gånger per år avseende Attana med utgångspunkt från ett investerarperspektiv.
  • Bjuda in Attana till aktiviteter i Erik Penser Banks regi vid minst två tillfällen per år, t.ex. medverkan på bolagsdagar. 

Analysrapporten kommer att publiceras både via Erik Penser Banks portal och via Attanas nyhetstjänst

 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar