Attana deltar vid Austrian-Russian Biopharma Club i Moskva 19 november

Report this content

The Austrian-Russian Biopharma Club går av stapeln den 19 november i Moskva, som en del av Moscow Molecular Allergology Meeting (MMAM). Austrian-Russian Biopharma Club är ett initiativ från biotechföretag i Österike som syftar till att tillvara ta Österikes långa affärstraditioner inom Östeuropa. Mötet syftar till att facilitera kontakter mellan företag och akademiska institutioner inom regionen.

Attana är inbjudan tackvare att bolaget är en del av HVD Life Sciences nätverk. Attanas VD Teodor Aastrup kommer att presentera hur Attanas teknik kan användas inom allergiforskning, med fokus på Attanas cellbaserade och serumbaserade applikationer.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar