Attana deltar vid Biotech Showcase™ 2021

Report this content

Attana kommer att medverkar vid en av världens största biotech-konferenser – Biotech Showcase™ 2021. På konferensen deltar globala investerare, som tillsammans representerar över $400 miljarder i investerat kapital, samt tusentals potentiella kunder och strategiska samarbetspartners. 

Konferensen, i år i digital form, pågår 11–15 januari. Attana kommer sända en 30 minuter lång presentation och sedan delta i digitala möten med andra deltagare på konferensen. Attana kommer huvudsakligen fokusera på att nå ut till nya kunder men välkomnar även dialoger med potentiella strategiska partners och investerare. Presentationen kommer också publiceras på Attanas hemsida efter konferensen. 

För ytterligare information, kontakta:  

Teodor Aastrup, CEO 
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00 

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.  

Om Attana 
Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in-vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar