• news.cision.com/
  • Attana/
  • Attana deltar vid CLINAM, Clinical Nanomedicin, konferensen i Basel 2-5 september 2018

Attana deltar vid CLINAM, Clinical Nanomedicin, konferensen i Basel 2-5 september 2018

Report this content

CLINAM konferensen "11th European and Global Summit for Clinical Nanomedicine, Targeted Delivery and Precision Medicine – The Building Blocks to Personalized Medicine" har en global målgrupp med ambitionen att sammanföra de ledande intressenterna inom nanomedicin. Baserat på de senaste forskningsrönen syftar konferensen till att utforska vägen fram till personalized medicine inom diagnostik, läkemedel och material och tekniker inom området. Dr. Maria Gianneli, applikationsspecialist och  Attanas expert inom nanopartikelapplikationer kommer att ge presentationen “Towards Prediction of In Vivo Behavior of Nanoparticles: New Methods for Evaluation and Screening of Nanoparticles for Therapeutic Applications”. www.clinam.org

Vid konferensen kommer Dr.Gianneli visa exempel på hur bolagets teknik använts och kan användas inom nanomedicinska applikationer. Hon kommer att fokusera sin presentation på resultat från samarbetet med UCD inom  NanoClassifier projektet. Dessa resultat har nyligen publicerats i två vetenskapliga artiklar. Detta är första gången Attana marknadsför bolagets applikationer och kunskap inom nanomedicin området och detta kan göras tack vare den kunskap och erfarenhet bolaget skaffat sig från de två EU-projekten NanoClassifier och NanoMile. I dessa projekt har Attanas cellbaserade teknik har använts för karaktärisering av interaktioner mellan nanopartiklar och celler eller proteiner för att ge en ökad förståelse av hur nanopartiklar interagerar med sin omgivning ur ett biologiskt perspektiv. I förlängningen kan denna kunskap generellt användas för att klassificera och optimera nanopartiklar med avseende på inverkan på biologi och miljö och i synnerhet för nanopartiklars användning inom medicinska områden som diagnostik eller läkemedel.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar