• news.cision.com/
  • Attana/
  • Attana deltar vid GDDIF 2018, Global Discovery to Development Innovation Forum, 16-17 maj 2018

Attana deltar vid GDDIF 2018, Global Discovery to Development Innovation Forum, 16-17 maj 2018

Report this content

GDDIF är en ledande konferens för beslutsfattare inom läkemedelsutveckling för industri och akademi. Attana kommer att delta vid konferensen både som talare och utställare. Attanas presentation, Passion for interactions with cells: From molecule to drug, kommer att ges av bolagets VD Teodor Aastrup. www.gddif.com/speakers2018.html

På konferensen deltar ledande forskare från industri och akademi och syftet är att dela kunskap och tankar samtidigt som nya framsteg presenteras. Under konferensen kommer Attana att visa exempel på hur bolagets teknik används och kan användas inom läkemedelsutveckling.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.