Attana deltar vid Småbolagsdagen den 3 juni 2019

Report this content

Attana kommer att delta vid Småbolagsdagen, www.aktiespararna.se/smabolagsdagen, den 3 juni 2019 på Sheraton i Stockholm kl. 08.00-18.00. Attana kommer att ge en företagspresentation och Attanas medarbetare kommer att finnas tillgängliga under dagen för att träffa aktieägare och svara på frågor.

Småbolagsdagen arrangeras för sjunde året i rad. Evenemanget arranageras av Aktiespararna på Sheraton Stockholm Hotel måndagen den 3 juni. Evenemanget besöks årligen av cirka 400 privatinvesterare och företagapresentationerna live streamas. Attana kommer några dagar efter evenemanget även att göra bolagets presentation tillgänglig via bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar