Attana deltar vid Småbolagsdagen måndagen den 8 juni 2020

Report this content

Attana kommer att delta vid Småbolagsdagen, www.aktiespararna.se/smabolagsdagen, den 8 juni 2020 genom ett digitalt evenemang. Attanas VD kommer att ge en live streamad företagspresentation som kommer att fokusera på bolagets metod andvänds inom COVID-19 forskning och hur metoden kan användas för att mäta grad av immunitet.

Attanas presentation ges kl 9.45-10.15.

Småbolagsdagen arrangeras för åttonde året i rad. Evenemanget arrangeras av Aktiespararna under 3 dagar med start måndagen den 8 juni. Evenemanget besöks årligen av cirka 400 privatinvesterare och företagapresentationerna live streamas. Attana kommer några dagar efter evenemanget även att göra bolagets presentation tillgänglig via bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar