Attana erhåller slutlikvid för EU-projektet NanoMile

Attana har deltagit i EU-projektet NanoClassifier i samarbete med University College of Dublin (UCD).  Projektet syftade till att utveckla nya metoder för screening och utvärdering av terapeutiska nanopartiklar. Projektets slutrapport har nu godkänts av EU. Attana kommer inom kort att erhålla slutlikvid om 1,8 MSEK, vilket påverkar kassaflödet i tredje kvartalet positivt.

EU-projektet NanoClassifier (www.nanoclassifier.eu) pågick mellan åren 2013 och 2017 och finansierades av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling. I projektet deltog Attana och UCD.

Proteiner och andra biomolekyler i kroppen interagerar med ytan på nanopartiklar. Dessa interaktioner skapar en beläggning (corona) på ytan av nanopartiklarna och beläggningen påverkar nanopartiklarnas beteende i kroppen. Attanas teknik användes i projektet för att karakterisera de coronatäckta nanopartiklarnas interaktioner med biomolekyler. Informationen från sådan experiment är värdefull för att optimera terapeutiska nanopartiklar och för att förutsäga deras funktion i kroppen. Projektet har utvecklat flera experimentella metoder baserat på Attanas teknologi och vissa av dessa har som tidigare annonserats publicerats i tidskriften Nanoscale. Ytterligare resultat kommer att presenteras på konferensen CLINAM "11th European and Global Summit for Clinical Nanomedicine, Targeted Delivery and Precision Medicine – The Building Blocks to Personalized Medicine" i September.

Projektets slutrapport färdigställdes förra året och är nu godkänd. Attana har beviljats totalt drygt 2,8 MSEK för sin del i projektet och erhåller nu 1,8 MSEK i slutlikvid. Av dessa ingår 400 kSEK  i tidigare års resultaträkningar, men resterande 1,4 MSEK samt hela slutlikviden påverkar kassaflödet och resultatet i Q3  positivt.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 14.30 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar