Attana får kontraktsforskningsorder från globalt pharmabolag

Report this content

Attana har erhållitet ett kontraktforskningsuppdrag från ett globalt pharmabolag med huvudkontor i Europa. Uppdraget är en förstudie med ett initialt ordervärde överstigande 200 kSEK och beräknas slutföras under våren. Bolagets bedömning är att en lyckad förstudie med stor sannolikhet kommer att generera ytterligare uppdrag framöver. Uppdraget är baserat på Attanas patenterade cellbaserade biosensor genom interaktionskarakterisering mellan biologiska läkemedelsmolykeler och specifika celler.

Detta är det första uppdraget för Attana från denna kund. Inom ramen för uppdragt kommer Attanas personal utföra experiment där interaktionen mellan en specifik receptor i cellmembranet och ett antal olika biologiska molekyler med potentiall som nya läkemedel karakteriseras med avseende på interaktionskinetik och bindningsstyrka samt eventuella off-target interaktioner. Resultaten kommer att användas för att välja ut och optimera de mest lämpliga molekylerna för fortsatt läkemedelsutveckling.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 16.25 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar