Attana får uppföljningsorder från globalt pharmabolag

Attana har erhållit ett uppföljande kontraktforskningsuppdrag från ett globalt pharmabolag med huvudkontor i Europa. Uppdraget är resultatet av de föregående experimenten och har ett utökat omfång. Experimenten baseras på Attanas patenterade cellbaserade biosensor för intera­­­ktionskarakterisering mellan biologiska läkemedelsmolekyler och specifika celler.

Attanas personal kommer att  utföra experiment där interaktionen mellan en specifik receptor i cellmembranen på tre celltyper och ett antal olika biologiska molekyler med potential som nya läkemedel. Molekylerna kommer att karakteriseras med avseende på interaktionskinetik och bindningsstyrka samt eventuella off-target interaktioner. Uppdraget är baserat på de resultats som erhölls från det föregående kontraktet.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar