Attana har erhållit ett uppdrag för kontraktsforskning från ett marknadsledande biotechbolag

Attana har erhållit ett uppdrag för kontraktsforskning från ett marknadsledande biotechbolag. Uppdraget är ett resultat av ett av bolagets akademiska samarbeten och kommer att utföras delvis i samverkan med den akademiska gruppen. Uppdraget baseras på Attanas patenterade biosensor för karakterisering av interaktioner mellan celler och läkemedel.

Biotechbolaget har ett marknadsledande läkemedel inom sitt område och för att bibehålla den positionen investerar de nu i FoU för nästa generation av läkemedlet.  

Attanas personal kommer att utföra experiment där interaktionen mellan en specifik receptor i cellmembranet på målcellerna och ett antal olika potentiella läkemedelsmolekyler karakteriseras med avseende på interaktionskinetik och bindningsstyrka.  

Arbetet kommer att utföras och faktureras under Q2.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar