• news.cision.com/
  • Attana/
  • Attana har erhållit ett utbildningsuppdrag från ett ledande amerikanskt forskningsinstitut.

Attana har erhållit ett utbildningsuppdrag från ett ledande amerikanskt forskningsinstitut.

Report this content

Attana har erhållit ett utbildningsuppdrag från ett från ett ledande amerikanskt forskningsinstitut. Syfte med utbildningen är att utforska potentialen för Attanas cellbaserade teknik inom forskningen om en av världens största sjukdomar.

Attanas seniora applikationsforskare kommer att utbilda två forskare både teoretiskt och praktiskt i fördelarna med Attanas teknik och hur nya experimentella assays utvecklas och optimeras. Träningen är en tvådagars introduktionsutbildning för två personer och Attana erhåller 150 kSEK för utbildningen.

Attanas internationella säljchef Thomas Ljungberg säger: "Ordern är strategiskt viktig för Attana eftersom vi nu anlitas från början för att planera ett större FoU-projekt. Det innebär en marknadsacceptans för såväl vår tekniska förmåga att karakterisera läkemedelsinteraktioner med celler, vävnad, virus och liknande biologiska byggstenar som för vår kunskap inom karaktärisering av interaktioner och läkemedelsutveckling.”

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ordern är strategiskt viktig för Attana eftersom vi nu anlitas från början för att planera ett större FoU-projekt. Det innebär en marknadsacceptans för såväl vår tekniska förmåga att karakterisera läkemedelsinteraktioner med celler, vävnad, virus och liknande biologiska byggstenar som för vår kunskap inom karaktärisering av interaktioner och läkemedelsutveckling.
International Sales Manager: Thomas Ljungberg