Attana har lämnat in en ny patentansökan

Report this content

Attana har lämnat in en ny patentansökan med patentkrav som resulterar i förbättrade piezoelektriska egenskaper i piezoelektriska resonatorer. Innovationerna är tillämpningsbara på alla typer av piezoelektriska resonatorer och har goda möjligheter för kommersialisering både inom Attanas instrument så väl som inom ett stort antal andra tekniska applikationsområden.

Attana har lämnat in en ny patentansökan med flera patentkrav som resulterar i förbättrade piezoelektriska egenskaper i piezoelektriska resonatorer. Uppfinningen ökar resonansfrekvensen i en piezoelektrisk resonator med upp till 50% samtidigt som frekvensens stabilitet förbättras med upp till 10%.

En piezoelektrisk resonator är en elektromekanisk komponent som genererar eller filtrerar höga frekvenser. Piezoelektriska resonatorer är vanligt förekommande i all form av elektronisk utrustning både inom hemelektronik, såsom datorer och mobiltelefoner, och industriell test- och mätutrustning. De kvartskristallvågar (QCM-instrument) som utvecklas av Attana nyttjar en piezoelektrisk resonator för att mäta och karakterisera molekylära interaktioner ner till sub-nanogramnivåer i biologiskt relevanta miljöer.

Den allmänna prestandan i en piezoelektrisk resonator är främst beroende av två parametrar: (1) resonansfrekvensen, fo och (2) frekvensstabiliteten, Q-faktorn. Konventionellt uppnås en ökad resonansfrekvens i en piezoelektrisk resonator genom att minska det piezoelektriska materialets tjocklek. En minskning av tjockleken resulterar dock också i försämrad mekanisk stabilitet hos resonatorn, genom en minskning av Q-faktorn. Med andra ord måste en avvägning göras imellan frekvens och stabilitet.

Det nya piezoelektriska materialet som föreslås av Attana levererar en förbättrad skjuvvågshastighet, vilket medger både förbättrad resonansfrekvens och frekvensstabilitet. Uppfinningen kan förbättra prestanda i piezoelektriska resonatorer relaterade till QCM, såväl som för alla andra tillämpningsområden där piezoelektrisk resonatorer förekommer. Dessa kan till exempel inkludera klockgeneratorer i datorer och andra resonanssystem där en högre resonansfrekvens ger en högre klockfrekvens och en förbättrad Q-faktor resulterar i förbättrad frekvensstabilitet. På samma sätt kan den föreslagna resonatorn implementeras i oscillatorkretsar inom kommunikationsutrustning för förbättrad signalval över en smalare bandbredd vilket i sin tur resulterar i förbättrad informationsöverföring.

Attanas ansökan omfattar följande patentkrav: (1) en piezoelektrisk resonator, (2) ett piezoelektriskt material för en piezoelektrisk resonator och (3) en metod för tillverkning av en piezoelektrisk resonator. Patentkraven bedöms ha en lovande kommersialiseringspotential eftersom de föreslagna förbättringarna kan uppnås utan att nämnvärt öka materialets produktionskostnad.

Attana kommer att inleda en kommersiell validering av uppfinningarna inom mass-sensorteknologier under 2020 med målsättning att leverera de första Attana-produkterna till kunder under andra halvan av 2021. Vidare ämnar Attana att utlicensiera innovationerna för alla applikationer utanför företagets kärnverksamhet.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in-vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar