• news.cision.com/
  • Attana/
  • Attana har lämnat in en PCT (Patent Cooperation Treaty)-ansökan för det piezoelektriska patentet

Attana har lämnat in en PCT (Patent Cooperation Treaty)-ansökan för det piezoelektriska patentet

Report this content

Den 22 september 2021 lämnade Attana in en PCT-ansökan för patentet som förbättrar egenskaperna hos piezoelektriska resonatorer. Detta patent är redan inlämnat i Storbritannien och PCT-ansökan följer Attanas patentstrategi och kommer att ge ytterligare patentskydd samt möjligheterna att kommersialisera tekniken globalt. Senast i mars 2023 kommer ansökningar inlämnas nationellt.

PCT-ansökan
I september 2020 lämnade Attana in en patentansökan i Storbritannien med patentkrav som resulterar i förbättrade piezoelektriska egenskaper hos piezoelektriska resonatorer. Attana har nu lämnat in en patentansökan för samma teknik till PCT, som ger ett tillfälligt patentskydd i 153 länder. Detta är en del av Attanas patentstrategi och kommer att skydda tekniken samtidigt som man söker patent globalt.

Piezoelektriska resonatorer
En piezoelektrisk resonator är en elektromekanisk komponent som genererar eller filtrerar höga frekvenser. Piezoelektriska resonatorer finns i en mängd olika enheter, från konsumentelektronik, till exempel datorer och mobiltelefoner, till industriell test- och mätutrustning. Den allmänna prestandan för en piezoelektrisk resonator är beroende av två nyckelparametrar: (1) resonansfrekvensen, fo och (2) frekvensstabiliteten, Q -faktor. Konventionellt uppnås en ökad resonansfrekvens i en piezoelektrisk resonator genom att minska det piezoelektriska materialets tjocklek. En minskning av tjockleken resulterar dock också i försämrad mekanisk stabilitet hos resonatorn, genom en minskning av Q-faktorn. Med andra ord måste en avvägning göras emellan frekvens och stabilitet.

Attanas innovation
Attanas piezoelektriska material levererar en förbättrad skjuvvågshastighet, vilket medger både förbättrad resonansfrekvens och frekvensstabilitet. Det vill säga, materialet kräver inte en minskning av dess tjocklek för att uppnå en förbättring av resonatorns resonansfrekvens. Innovationen ökar resonansfrekvensen för en piezoelektrisk resonator med upp till 50% samtidigt som frekvensstabiliteten förbättras med upp till 10%. Innovationen är tillämplig på alla piezoelektriska resonatorer och visar goda förutsättningar för kommersialisering både för Attanas analytiska instrument samt ett brett spektrum av andra tekniska tillämpningar.

Långsiktig plan
PCT -patentet kommer att ytterligare säkra äganderätten för tekniken och göra det möjligt för Attana att kommersialisera denna innovation globalt. Strategin för kommersialiseringsprocessen inkluderar att arbeta med externa parter för att utlicensiera eller sälja innovationen till företag utanför Attanas kärnverksamhetsområde. Denna process börjar i höst och fortsätter att pågå under 2022.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Prenumerera

Dokument & länkar