Attana inbjuden till att delta i Swiss Nordic Bio 2021

Report this content

Attana har blivit utvalt att medverka i Swiss Nordic Bio, en samarbetspartners- och investerarkonferens för schweiziska och nordiska aktörer inom biotech- och läkemedelsindustrin. På konferensen kommer potentiella kunder, samarbetspartners och investerare till Attana att delta.

Årets upplaga av konferensen är uteslutande digital och tar plats mellan 10–11 februari. Attana kommer dels sända en 10 minuter lång företagspresentation, dels delta i virtuella möten med andra konferensdeltagare. Attanas huvudsakliga fokus kommer vara att nå ut till nya kunder men välkomnar möten med potentiella strategiska samarbetspartners och investerare.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com 
+ 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar