• news.cision.com/
  • Attana/
  • Attana inbjudna att presentera vid National Univeristy of Singapores Life Sciences-dag

Attana inbjudna att presentera vid National Univeristy of Singapores Life Sciences-dag

Report this content

Attana är inbjudana att presentera vid National University of Singapores Life Science-dag torsdagen den 20 september. Attana är specielt inbjudna för att presentera bolagets ledande applikationer för CAR-T-celler och tumörvävnad. 

I samarbete med HVD Life Sciences och NUS Medical Science Cluster kommer Attana presentera hur bolagets världsledande teknik används för interaktionskarakterisering av läkemdelmolykelers ineraktioner med cell och serum. I synnerhet har NUS Medical Science Cluster önskat en session med fokus på CAR-T-celler och applikationer då interaktionen med vävnad karakteriseras. CAR-T-celler är en form av immunoligisk behandling då kroppens T-celler funktionaliserats med en Chimär Antigen Receptor (CAR). Funktionaliseringen gör att T-cellerna bättre känner igen cancertumörer och därmed kan bekämpa tumören bättre. Attanas teknik används för att utveckla och optimera CAR-T-celler samt för att testa och validera deras funktion innan kliniska studier påbörjas.

In anslutning till Life Science dagen anordnar även HVD Life Sciences flera seminarier för utvalda kunder. Aktiviteten är en viktig del i Attanas långsiktiga mål att öka kännedommen om bolaget och för att i närtid öka försäljningen.

Läs mer om Attanas aplikationer och publikationer här

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar