• news.cision.com/
  • Attana/
  • Attana introducerar Attana Virus Analytics för att bistå globala testinsatser kring COVID-19

Attana introducerar Attana Virus Analytics för att bistå globala testinsatser kring COVID-19

Report this content

Sedan början av COVID-19 pandemin har Attana anlitats av kunder för att bland annat bistå i deras utveckling av nya vaccinkandidater och potentiella virusbehandlingar. I dessa engagemang har Attanainstrument använts för att analysera serumprover i realtid, vilket genererat djupgående data om förekomst av både virus och antikroppar i proverna.

På grund av det globala behovet och stora efterfrågan kring COVID-19-tester och specifikt antikroppstester, har Attana introducerat Attana Virus Analytics (AVA) och påbörjat diskussioner med flera potentiella kunder inklusive internationella myndigheter och teknikpartners.

Hittills har det varit svårt att utföra pålitliga Covid-19-antikroppstester med konventionella tekniker. Fördelen med AVA-plattformen är att i stället för att söka efter en specifik antikropp som de flesta nuvarande tester gör, identifierar AVA alla COVID-19-antikroppar eller molekyler som interagerar med spikeproteinet från ett serumprov. Processen bygger på att ett COVID-19-spikeprotein immobiliseras på Attanas sensorchip och sedan när serumprover interagerar med detta ytprotein identifieras de antikroppar som binder till proteinet i realtid. Detta ger inte bara ett binärt ja/nej-svar gällande förekomsten av COVID-19-antikroppar i varje serumprov utan kan också tillhandahålla antikropparnas typ, kvantitet och kvalitet.

AVA-plattformen består av det senaste Attana instrumentet, reagens, sensorchip, protokoll, instrumentutbildning och support för att säkerställa att laboratoriekunder kan börja testa och initialt utföra mer än 500 serologiska tester per dag och system.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar