Attana lägger grunden för expansion i Nordamerika

Report this content

Attana marknadsför och säljer idag tjänster och instrument direkt till kunder inom EU och UK. Marknadsföring och försäljning i Östeuropa och Asien sker via HVD Life Sciences. Idag sker ingen direkt marknadsföring mot Nordamerika, men då intresserade kunder kontaktar bolaget sker viss direktförsäljning.

Under hösten har bolaget fört en dialog med tre välrenommerade, befintliga kunder i Nordamerika vilket resulterat i uppgradering av deras befintliga Attana instrument samt utbildning av personal i att använda bolagets teknik. Det gemensamma syftet är att de inom tre år ska agera referenskunder på öst- respektive västkusten och skapa en stabil plattform för en expansion.

Attana avser att sondera möjligheter samt för- och nackdelar med olika alternativ att expandera på den Nord-amerikanska marknaden under kommande år. Det kan vara med en marknads och försäljningspartner liknande HVD Life Science, via partnerskap med ett företag med kompletterande produkterbjudande som kan saluföra Attanas produkter och/eller via operativ verksamhet i egen regi. Oavsett tillvägagångssätt bedömer vi att dessa referenser kommer underlätta en kostnadseffektiv och framgångsrik expansion, givet den tid det tar att bygga upp relevanta och välrenommerade referenser.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar