Attana medverkar på American Society for Virology (ASVs) årliga sammankomst

Report this content

Attana medverkar på ASV 2021 — det årliga mötet för American Society for Virology. Den amerikanska organisationen är en vetenskaplig organisation som verkar för att främja forskning inom virologi, vetenskapen om virus. Eventet sker digitalt och äger rum mellan den 19 och 23 juli.

Syftet med Attanas deltagande är att träffa potentiella kunder och partners inom virologi och att presentera Attana Diagnostics nyligen CE-IVD-märkta diagnostik-kit och analytiska instrument.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Prenumerera