Attana och Triolab avslutar distributionsavtal

Report this content

Attana och Triolab tecknade i november 2021 ett distrubutionsavtal kring marknadsföring och försäljning av samtliga Attanas produkter i Sverige.

Utfallet av samarbete har inte blivit i enlighet med förväntan. Attana och Triolab har därför idag beslutat att avsluta samarbetet.

Det innebär att Attana återupptar direktförsäljning i Sverige inom bolagets båda affärsområden Life Science och Diagnostik.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Prenumerera

Dokument & länkar