• news.cision.com/
  • Attana/
  • Attana omnämnt i Pharma Publications med AVA™ som en ledande lösning på förbättrad SARS-CoV-2 testning och immunitetsprofilering

Attana omnämnt i Pharma Publications med AVA™ som en ledande lösning på förbättrad SARS-CoV-2 testning och immunitetsprofilering

Report this content

Nyligen publicerades en artikel om Attanas första in virto diagnostisk (IVD) plattform, Attana Virus Analytics – AVA™, i IBI (International Biopharmaceutical Industry). Artikeln förklarar hur AVA™ kan användas och ge värdefulla insikter i bedömning av SARS-CoV-2 immunitet.

Svårigheterna med att bedöma immunitet mot SARS-CoV-2
Ett av de huvudsakliga problemen med SARS-CoV-2 diagnostik är bedömningen av immunitet hos patienter. Konventionell virusdiagnostik fokuserar på förekomsten av virusspecifika antikroppar (t.ex. IgA, IgM och IgG) vid bedömning av immunitet. För att bedöma SARS-CoV-2 immunitet krävs det dock en analys över hela immunförsvarets respons, eftersom ett signifikant antal SARS-CoV-2 individer inte utvecklat några upptäckbara antikroppar efter infektion.

Förbättrad bedömning av SARS-CoV-2 immunitet 
Attana Virus Analytics – AVA™ är en generisk IVD plattform för ej kliniskt användande i laboratorium som består av Attanas tredjegenerations biosensor, diverse analyser och reagens. Teknologin möjliggör ett mer omfattande tillvägagångssätt för immunitets bedömning jämfört med de i dagsläget vanligaste metoderna som bygger på ELISA analys. Genom att jämföra en individs immunsvar i olika tester kan en fullständig immunitetsprofil skapas. AVA™ plattformen kan således ge värdefulla insikter på individuella nivåer, men även information om lämpliga vaccinationsprogram baserat på befolkningen immunitet.

Nästa steg för AVA™ plattformen
Trots att Attana enbart nyligen gick in på IVD marknaden, har deras biosensorinstrument använts i Big Pharma, biotech och akademin i över 18 år och skrivits om i över 130 peer-reviewed artiklar. Attana har initierat en process för regulatoriskt godkännande av plattformen och kommer att fortsätta utvecklingen av point-of-care IVD plattformen med AI-driven automatiserad analytisk förmåga. Läs hela artikeln här.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com 
+ 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Prenumerera

Media

Media