• news.cision.com/
  • Attana/
  • Attana presenterar på Erik Penser Banks Forskningsbolagsdagen torsdagen den 16 april 2020

Attana presenterar på Erik Penser Banks Forskningsbolagsdagen torsdagen den 16 april 2020

Report this content

Torsdagen den 16 april är Forskningsbolagsdagen hos Erik Penser Bank. I år kommer den att ske via Erik Penser Banks Youtube-kanal

Attanas presentation kommer att live-streamas kl. 14.25 och ges av Bolagets VD Teodor Aastrup. Presentationen innehåller en allmän beskrivning om bolaget och ett fokus på hur bolagets teknik används för framtagning av vaccin, läkemedel och diagnostik av COVID-19.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar