Attana presenterar vetenskapliga resultat vid konferens för antikroppar inom klinisk onkologi på Cypern 18-20 juni 2018

Konferensen ”35th Conference on Advances in the Applications of Monoclonal Antibodies in Clinical Oncology and Symposium on Cancer Stem Cells” är en av de äldsta inom området för monoklonala antikroppar. Vid konferensen ges presentationer om vetenskapliga och kliniska aspekter inom området av ledande forskare från industri och akademi. Dr. Diluka Peiris, ansvarig för Attanas verksamhet i England, kommer vid konferensen ge presentation “Efficient drug candidate selection using label-free cell-based biosensor”.

Dr. Peiris kommer att visa exempel på hur bolagets teknik används och kan användas inom läkemedelsutveckling. Hon kommer att fokusera presentationen på Attanas experimentella undersökningar av hur cellers glykoprofil (socker) påverkar tillgängligheten av terapeutiska receptor inom cancer. Resultat som visar på hur glykoprofilen påverkar responsen hos cancerceller och därmed vikten av att utföra cellbaserade experiment kommer att ges. I tillägg till de vetenskapliga presentationerna har konferensen flera sessioner för individuella möte mellan deltagarna. Syfte med dessa sessioner är att sprida information och skapa nya kontakter och samarbeten.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar