Attana presenterar vid Stora Aktiedagen Göteborg 2019

Report this content

Vid ”Stora Aktiedagen Göteborg 2019” måndagen den 4 november kommer Attana som tidigare meddelats delta. Attanas VD Teodor Aastrup kommer att presentera hur bolaget har hjälpt några av sina kunder att effektivisera utvecklingen av nya läkemedel.

Kl. 15.40-16.10 i sal G4 kommer Teodor Aastrup att ge presentationen ”Predictions by Attana”. Presentationen kommer att livesändas  och kommer även att kunna ses vid senare tillfälle.

Presentationen kommer att fokusera på de mervärden som Attana ger sina kunder:

  • Karakterisering av affinitet och kinetik från enkla till komplexa interaktioner
  • Off-target analys: Celler, vävnad och serum
  • Validering av target biologiskt relevant miljö
  • Selektion och optimering baserat på detaljerad karakterisering av interaktioner med celler, vävnad och i serum
  • Analys av serum för snabb förståelse av immunsvar

Sammantaget ger det kunderna en bättre möjlighet att förutsäga hur bra ett nytt läkemedel kommer att fungera i kroppen. Vid presentationen kommer vi att visa exempel från två kunder som har utvecklat monoklona antikroppar:

GeNeuro vars antikropp Temelimab (med utvecklingsnamnet GNbAC1) har klarat fas 1 studier och nu genomgår fas två studier.

Prof. Roland Kontermann vid Stuttgart universitet som har utvecklat antikroppen ATROSIMAB och som avser att påbörja fas 1 studier i början av 2021.

Attanas hemsida finns hänvisningar till publikationer med dessa antikroppar.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media