Attana publicerar de första testprotokollen för Attana Virus Analytics-AVA

Attana har idag publicerat de första tekniska protokollen för AVA Antibody Testing och gör dessa tillgängliga för alla befintliga kunder.

I nära samarbete med Linnéuniversitetet har Attanas applikationsspecialister utfört studier på serumprover för att detektera och karakterisera COVID-19-antikroppar i Attana Cell™ 200 instrument. Efter att ha optimerat testförfarandena har nu två protokoll upprättats och förberedelser görs för en vetenskaplig publicering av dessa i varsin teknisk beskrivning.

Protokollen för AVA-antikroppstester består av två distinkta komponenter: (1) AVA AB Validation och (2) AVA AB Assurance.

AVA AB Validation möjliggör för laboratorier att validera befintliga antikroppstestresultat. Eftersom befintliga test ännu inte har visat sig tillförlitliga är målet med detta protokoll att bekräfta positiva och/eller negativa antikroppstestresultat och därmed ge en ökad tillförlitlighet.

AVA AB Assurance möjliggör för laboratorier att både kvantifiera och kvalitetstesta antikroppar i serumprover genom att fastställa den aktiva koncentrationen av antikroppar.

Fördelen med AVA-plattformens antikroppstester är att de inte enkom validerar befintliga testresultat, utan också ger insikt om potentiell immunitet och långsiktig immunitet. Genom att fastställa kvantitet och kvalitet på antikroppar i ett serumprov och sedan jämföra dessa med prover som tas vid ett senare tillfälle, skulle en fullständig immunitetsprofil kunna upprättas och upprätthållas över tid. Dessutom om/när ett COVID-19-vaccin blir tillgängligt kan AVA-plattformen användas för att föreslå vem som behöver vaccineras och hur väl de sedan svarar på vaccinationen.

De initiala testprotokollen medger COVID-19-antikroppstester på befintliga Attana Cell 200-instrument genom en mindre modifiering och i kombination med förbrukningsvaror och reagenser från Attana. Det nyligen lanserade Attana Cell™ 250-instrumentet kommer att levereras som ett optimerat system för AVA-plattformen.

Attana arbetar kontinuerligt med att förbättra prestanda och kommer uppdatera kunder med optimerade protokoll allt eftersom dessa blir tillgängliga.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com