Attana utbildade HVD Life Scienences säljare

Attana deltog vid HVD Life Sciences produktutbildning av säljare i Wien förra veckan. HVD Life Sciences samlade sina säljrepresentanter från alla deras teområden och personal från Attana deltog under två dagar för att presentera Attanas teknik och erbjudande och för att diskutera möjliga kundprojekt.

HVD Life Sciences är en återförsäljare som ansvara för sälj och marknadsföring inom Life Sciences-industrin. De distribuerara högkvalitativa produkter från noggrant utvalda tillverkare av innovativa och ledande produkter. Personal från Attana  deltog vid utbildningen genom att presentera vår teknik, erbjudande och exempel på framgångsrika Attana kunder. Presentationerna följdes av individuella möte med respektive säljare där pågående och potentiella kundprojekt diskuterades.

Läs mer om HVD Life Sciences här: http://www.hvdlifesciences.com

Läs mer om sammarbetet mellan HVD Life Sciences och Attana här: http://news.cision.com/se/attana/r/attana-utokar-samarbetet-med-hvd-life-sciences,c2470085

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar