Attana utökar samarbetet med HVD Life Sciences

Report this content

Attana har måndagen den 12 mars skrivit ett femårigt exklusivt distributionsavtal med HVD Life Sciences. Avtalet innebär att HVD Life Sciences kommer att vara Attanas representant i Asien, Ryssland inklusive CIS/NIS, Östeuropa, Sydösteuropa och Österrike. Attana och HVD Life Sciences har sedan tidigare distributionsavtal för vissa länder i Östeuropa.

Attana genomförde under hösten 2017 en nyemission i syfte att öka resurserna inom försäljning och marknadsföring. Samarbete med HVD Life Sciences är i enlighet med de planer som kommunicerades i samband med nyemissionen och innebär att Bolagets säljinsatser kommer att förstärkas avsevärt. Samarbete mellan bolagen har pågått under ett antal år i Östeuropa och HVD Life Sciences har redan sälj- och servicepersonal som är tränande på Attanas produkter. Attana kommer att bistå med tekniskt säljstöd och applikationssupport till kunderna. HVD Life Sciences har huvudkontor i Österrike. För mer information om HVD Life Sciences besök http://www.hvdlifesciences.com

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 07.00 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar