Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2018 i Attana AB

Nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter uppgår första halvåret 2018 till 3,1 MSEK och totala omsättningen första halvåret 2018 uppgick till 3,8 MSEK. Kassaflödet första halvåret 2018 var -4,3 MSEK.

VD kommentarer: Vi har tagit mycket vind. 

I Tour de France hade Sverige genom Tobias Ludvigsson för första gången på fem år en deltagare. Hans uppdrag var att öka farten i loppet för att trötta ut de stora spurtlagen och på så vis bana vägen för hans lags spurtare, något som han lyckades väl med, då lagets franske spurtare tog en etappseger och slutade trea i poängtävlingen. I juni nere vid landsvägs-SM i Båstad hade jag glädjen att på plats följa kampen mellan Lisa Nordén och Emilia Fahlin, där Emilia efter fyra timmars stenhård kamp gick segrande ur spurtstriden. Precis som Tobias Ludvigsson ofta låg först i klungan och tog mycket vind har även vi stuckit ut hakan och dragit upp tempot. I synnerhet vid GDDIF konferensen vill jag påstå att vi var en av de aktörer som fick störst intresse och visade vägen. I kampen om att öka omsättningen, gäller det både att vara uthållig och att orka spurta när det är dags att lösa de sista knutarna och få bläcket på papperet. Det gångna kvartalet har vi tagit mycket vind och genom åren har vi visat på vår uthållighet. I höst har vi flera viktiga kontrakt inom räckhåll. Därför gäller det att vi, precis som Emilia Fahlin, orkar spurta på målrakan. Vi har således stärkt organisationen med ytterligare en säljare som ska hjälpa till att spurta hem dessa kontrakt.

Nu har vi under ett halvår kunnat agera långsiktigt och ökat antalet kundkontakter signifikant. Vi ser att vi får ökad uppmärksamhet och intresse. Det har gjort att vi har skaffat oss nya och fler erfarenheter och kunnat slipa på vårt budskap ytterligare. Dessutom har samarbetet med HVD Life Sciences utvecklats väl. Jag både hoppas och tror att vi kommer kunna kapitalisera på det gångna halvårets insatser inom en inte allt för avlägsen framtid.

Får vi medvind nu?

Vi har mycket på gång. Samtidigt som hårt arbete långsiktigt brukar ge utdelning är det ofta slumpen som avger när viktiga händelser sker. Vi har erfarenhet av både tur och otur. T.ex. hamnade jag en gång bredvid rätt person på flyget, vilket gjorde att vi kunde dra in en riktigt stor order. En annan gång satsade vi i stort sätt hela bolagets resurser på att få in en stor order och hade kontraktet färdigförhandlat och väntande bara på signaturerna, då kunden blev uppköpt och all forskning flyttades till ett annat land. Det senare innebär inte att arbetet var bortkastat, men att det tog frustrerande lång tid innan vi åter satt vid förhandlingsbordet. Det här halvåret har vi kunnat jobba bredare än tidigare, vilket gör att vi når ut och ökar sannolikheten att ”sitta bredvid eller uppmärksammas av rätt person” och att vi därför klarar eventuella förseningar bättre med en större pipeline. Vår pipeline är fortfarande tunn, men den är tillräckligt stor för att vi ska klara motvind och får vi medvind, då kan det bli riktigt bra.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 18.00 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar