Fortsatt framgång för cancerforskaren Mads Daugaard

Dr. Daugaard och Prof. Salanti vid Köpenhamns universitet har som tidigare berättats gjort en revolutionerande upptäckt att malariaproteiner kan användas för cancerbehandling. Vid denna upptäckt spelade Attanas cellbaserade teknik en avgörande roll. 

Cancerforskaren Mads Daugaard har belönats med St. Baldrick’s Foundation Robert J. Arceci Innovation Award för att stödja hans forskning in barncancer. Dr. Daugaard publicerade 2015 i samarbete med Prof Ali Salantis team vid Centrum för medicinsk parasitologi, Köpenhamns universitet deras gemensamma revolutionerande upptäckt "Targeting Human Cancer by a Glycosaminoglycan Binding Malaria Protein" i tidskriften Cancer Cell. Sedan dess har forskningen gått som på räls och resultaten är nu på väg att kommersialiseras genom företaget Var2 Pharmaceuticals.

Dr. Daugaard kommentera priset:  “a very happy marriage between two research fields, namely parasitology and cancer biology. This collaboration between disciplines led to a discovery that could be used to treat between 50 and 100% of different types of solid tumours.”

Upptäckten har dessutom visat på lovande resultat som cancervaccin. 2018 publicerade teamet artikeln "Virus-like particle display of HER2 induces potent anti-cancer responses" i tidskriften OncoImmunology, där det visade att konceptet fungerade för att vaccinera möss. 

2016 var teamet de första att publicera forskning där Attanas teknik användes för att studera läkemedelsinteraktioner direkt på solida tumörer, "Real-time and label free determination of ligand binding-kinetics to primary cancer tissue specimens; a novel tool for the assessment of biomarker targeting" i tidskriften Sensing and Bio-sensing Research.

Dessutom har teamet ytterligare fyra artiklar där Attanas teknik använts, se hela vår publikationslista här.

Vi på Attana önskar Mads all fortsatt framgång tack vare de nya möjligheterna som priset ger och ser fram emot fler framgångsrika upptäckter.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar