Framgångsrik behandling av cancersjuka hundar

Report this content

Fortsatta framgångar för Attanas kund Prof. Ali Salanti och medarbetare vid Köpenhamns universitet. De har framgångsrikt behandlat cancerssjuka hundar baseras på upptäcker gjorda med Attanas teknik.

I en artikel i tidningen Horizon Magazine , som lyfter fram ledande europeisk forskning, beskrivs det hur femton hundar med cancer behandlats med ett terapeutisk vaccin baserat på de upptäcker som Prof. Salantis grupp gjort och där Attanas teknik haft en framträdande roll. 

"We will start with a cancer vaccine and then … develop the malaria vaccine."

Professor Ali Salanti, University of Copenhagen, Denmark

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

‘We will start with a cancer vaccine and then … develop the malaria vaccine.’
Professor Ali Salanti, University of Copenhagen, Denmark