Information om Attanas deltagande vid Austrian-Russian Biopharma Club

Report this content

Attana gav presentationer både vid The Austrian-Russian Biopharma Club 19 november och vid 21st Pharmatech & Ingridients den 21 november samt deltog vid  Moscow Molecular Allergology Meeting (MMAM). Deltagandet syftade till att öka kännedomen om Attana i Ryssland samt att vidareutbilda HVD Life Sciences representanter i Ryssland.

Attanas VD Teodor Aastrup presenterade "Predictions by Attana" vid båda konferenserna.

  • The Austrian-Russian Biopharma club hade en inbjuden publik med specifikt fokus inom Attanas kärnområde.
  • Pharmatech & Ingridients var en större konferens med ett bredare omfång av deltagare och inriktningar.

Tillsammans med HVD Life Sciences representanter träffade vi ett antal relevanta kunder som resulterade i att vi under början av nästa år avser att genomföra ett antal webinarium för att på längre sikt etablera Attana i Ryssland.

Vår bedömning av aktiviteterna är att det finns en relativt stor potential för Attanas erbjudande i Ryssland, dock  krävs det kontinuerlig bearbetning av marknaden för att tillvarata potentialen. Målet för de kommande 12-24 månaderna är att identifiera lämpliga referenskunder på den ryska marknaden. 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar