Information om Attanas deltagande vid DDIP 2018, Drug Discovery Innovation Programme, Frankfurt 29-30 november 2018

DDIP-konferensen fokuserade på nya tekniker och analysmetoder inom läkemedelsutveckling. Konferensen riktade sig till ledande aktörer inom läkemedelsutveckling inom industri och akademi. Attana deltog vid konferensen som talare och utställare. Vid konferensen gavs exempel på hur olika aktörer arbetar med läkemedelsutveckling och Attanas presentation “Improved in vivo predictions by cell-based kinetic interaction profiling” gavs av Attanas Vd Teodor Aastrup.

Konferensen är  en av de större marknadsföringsaktiviteter Attana genomför i år. Målsättning är att långsiktigt öka kännedomen om bolaget på marknaden och för att i närtid träffa fler kunder. Attana erhöll bra respons på bolagets presentation och flertalet viktiga kontakter med kunder knöts. Konferensen uppfyllde mer än väl bolagets förväntingar.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar