Information om Attanas deltagande vid Drug Discovery Innovation Programme, DDIP 2019, Barcelona 28-29 november 2019

Attana gav presentation, hade monter och flera förbokade möten. Deltagande resulterade i flertalet nya kontakter och potentiella kunder.

Attanas VD Teodor Aastrup presenterade "Predictions by Attana" och därefter hade bolagets tre representanter flertalet möten under de två dagarna konferensen pågick. Vi bedömmer att konferensen mer än väl motsvarade våra förväntningar och gav både värdefulla nya så väl som framflyttade positioner med befintliga kontaker.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar