Information om Attanas presentation vid Småbolagsdagen måndagen den 8 juni 2020

Presentationen kommer att fokusera på hur bolagets metod kan användas för att detektera och mäta grad av immunitet.

Presentationen ges 09.45 och livestreamas här: www.aktiespararna.se/smabolagsdagen

Presentation kommer att beskriva vad som är tekniskt möjligt med Attanas nuvarande plattform, givet att produkterna certifieras för diagnostiska ändamål.

 


 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar