Interaktionen för världens starkaste gift kartlagd av Attanas kund vid Stockholms universitet Pål Stenmark

En forskargrupp vid Stockholms universitet ledd av Doc. Pål Stenmark har upptäckt det första nya botulinumtoxinet på nära ett halvt sekel. Botulinomtoxin är ansett som världens giftigaste ämne.

I det senasta nummret av Kemivärlden Biotech (https://www.kemivarldenbiotech.se/article/view/576067/sa_binder_varldens_starkaste_gift) uppmärksammas Pål Stenmarks forskning. Hans grupp forskar kring både botulinumtoxin och stelkrampstoxin. Dessa två gifter är likartade, men verkar på olika sätt och förståelsen av interaktionsmekanismerna är bl.a.  viktig för att kunna utveckla nya läkemedel. Attana har hjälp Pål Stenmark med att karakterisera interaktionen mellan nervceller och botulinum- och stelkrampsmolekylerna och tillsammans med andra tekniker skapat en djupare förståelse om dessa molekylers verkan i kroppen. Läs mer om deras forskning här: http://www.su.se/english/profiles/stenm-1.182287

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 41020000

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar