• news.cision.com/
  • Attana/
  • Intervju med Attanas VD Teodor Aastrup i samband bolagsdagen hos Erik Penser bank 12 september

Intervju med Attanas VD Teodor Aastrup i samband bolagsdagen hos Erik Penser bank 12 september

Report this content

Attana gav en bolagspresentation hos Erik Penser bank igår torsdagen den 12 september. I samband med detta genomfördes en intervju med VD Teodor Aastrup som finns tillgänglig här: www.youtube.com/watch?v=fRhFHFcn5lI

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Dokument & länkar