• news.cision.com/
  • Attana/
  • KK-stiftelsen har beviljat 12 miljoner kronor till ett projekt som rör individuella immunitetsprofiler för diagnostik och medicinsk utveckling baserade på Attanas QCM-teknik

KK-stiftelsen har beviljat 12 miljoner kronor till ett projekt som rör individuella immunitetsprofiler för diagnostik och medicinsk utveckling baserade på Attanas QCM-teknik

Report this content

KK-stiftelsen beviljade i början av sommaren 12 miljoner kronor till projektet ”Avancerade material för individinriktad medicin och diagnostik”. Projektet leds av Prof. Ian Nicholls vid Linneuniversitet och sker i samverkan med Attana AB, AroCell AB, Capitainer AB, Luma Metall AB och Region Kalmar.

Målet med projektet är att ge bättre information om individers och gruppers medicinska tillstånd för att optimera vaccinering och medicinsk behandling. Det möjliggör för individer, patienter, vårdgivare och beslutsfattare, samt forskare att optimera sina beslut. Projektet inkludera hela kedjan från provtagning, via analys till rapportering. Projektets deltagare samlar kompetens från kommersiella och offentliga aktörer samt forskare och utvecklare.

Projektet består av fyra delprojekt:

  1. Biomarkörer: Detektion av biomarkörer för cancer, småcellig lungcancer. Projektledare Ian Nicholls.
  2. Virus: Virusrelaterad sjukdom, SARS-CoV-2 och hepatit. Projektledare Per Nilsson.
  3. Bakterier: Förbättrad diagnos av bakterieinfektioner, borrelios och urinvägsinfektioner. Projektledare Sofia Somajo.
  4. Vävnadsprover: Biosensorbaserad histologi, glaukom och makuladegeneration. Projektledare Camilla Mohlin.

Delprojektet 1-3 bygger direkt på Attanas immunitetsprofil-koncept och provtagning med Capitainers qDBS-koncept. Delprojekt 4 bygger på Attanas vävnadsbaserade biosensorer.

Vi återkommer inom kort med PM rörande varje specifikt delprojekt och dess betydelse för Attana.

Attanas VD Teodor Aastrup kommenterar:

”Projektet stärker vår satsning på immunitetsprofiler och säkerställer nödvändig kompetens och finansiering för vidareutveckling av immunitetsprofiler. Det innebär att vi kan avdela nödvändiga resurser till detta projekt och samtidigt fokusera övriga resurser för vår ordinarie kommersiella verksamhet.”

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar