Kvalitetskontroll av biologiska läkemedel

Attana AB, AstraZeneca, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB och Karlstad universitet samt ytterligare tre aktörer har startat ett projekt som syftar till att utveckla ledande metoder för kvalitetskontroll vid produktion av biologiska läkemedel.


Torsdagen den 30 november startade projekt BIO-QC, "Kvalitetskontroll och rening av nya biologiska läkemedel".

Biologiska läkemedel är proteiner eller likanande molekyler som i princip är kopior eller optimerade versioner av kroppsegna molekyler samt nischade biologiska läkemedel som injiceras i kroppen för att stimulera kroppens eget immunförsvar.

- Det övergripande syftet med BIO-QC är att besvara frågan hur vi möter kriterierna för kvalitetskontroll av biologiska läkemedel, säger professor Torgny Fornstedt vid Karlstads universitet och koordinator av projektet.

Projektet har en budget på drygt 20 miljoner kronor och består av företagen Attana AB, AstraZeneca, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB och Ridgeview Instruments AB samt akadeniska grupper vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet.

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Dokument & länkar