Ny publikation – Attanas teknik användes vid utvecklingen av antikroppsfragment som blockerar cellsignalering och därmed har potential att användas för framtida målsökning av cancertumörer.

I en ny artikel publicerad i Nature Communications av Prof. Maurice forskargrupp vid University Medical Center Utrecht så utvecklades antikroppsfragment för att kunna användas som målsökande läkemedel mot tumörer. Attanas teknik användes för att selektera de mest lovande kandidaterna.


Utveckling av vissa cancertyper förknippas med ökat uttryck av Wnt receptorer. Användning av målsökande läkemedel som binder till dessa receptorer är därför en lovande behandlingsform. I den här artikeln utvecklades en typ av antikroppsfragment (VHHs) som binder till Wnt receptorerna LRP5/6. Tre kraftigt verkande antikroppsfragment som binder till receptorn och blockerar cellsignalering identifierades. Attanas teknik användes för att karaktärisera deras kinetiska interaktionsprofil. De framtagna antikroppsfragmenten binder till en särskild typ av tumörer som är känsliga mot Wnt. Att målsöka cancerceller med de här antikroppsfragmenten är därför en potentiellt lovande strategi för behandling av sådana tumörer.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media