• news.cision.com/
  • Attana/
  • Ny publikation – Attanas teknik användes för att utveckla en specifik antikropp för behandling av inflammatoriska sjukdomar

Ny publikation – Attanas teknik användes för att utveckla en specifik antikropp för behandling av inflammatoriska sjukdomar

Report this content

En ny vetenskaplig studie har publicerats i mAbs av Dr. Richter och medarbetare vid University of Stuttgart. Målet med studien var att utveckla en ny antikropp som motverkar inflammatoriska sjukdomar och har en länge verkanstid. Attanas QCM-teknik användes för att optimera interaktionsegenskaperna hos antikroppen. 

Tumor necrosis factor (TNF) har en central roll för kroppens immunsystem, i synnerhet vid inflammationer och infektioner. Störningar i TNF regleringen kan kopplas till inflammatoriska sjukdomar som typ II diabetes och Chrons sjukdom. Idag finns det fem TNF-reglerande behandlingar (infliximabadalimumabcertolizumab pegolgolimumabetanercept) för olika inflammatoriska sjukdomar. Dessa behandling ger i många fall stora förbättringar i patienternas livskvalitet, men stora patientgrupper upplever antingen biverkningar eller bristande effekt av läkemedlen.

I denna studie har Dr. Richter och medarbetare utvecklat en ny antikropp med ökade specificitet och längre verkanstid som syftar till att förbättra behandlingarna ytterligare. De har använt Attanas QCM teknik för att optimera den specifika interaktionen och förlänga verkanstiden. 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar