Ny publikation som visar förbättrad igenkänning av bakterier vilket förenklar utvecklingen av nästa generations antibiotika.

Attanas kund Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC i Spanien har tillsammans med olika akademiska grupper utvecklat metoder för att kunna identifiera skillnader mellan olika bakterier och mutationer av dessa. Denna specifika igenkänning möjliggör utveckling av nästa generations antibiotika som specifikt kan slå ut en typ av bakterie men lämnar övriga bakterier opåverkade.

Nästa generations antibiotika syftar till både effektivare behandling och en minskad risk för antibiotikaresistens. Attanas QCM-teknik har i denna studie använts för att studera kinetiken för de molekyler som specifikt kan känna igen en given bakterie och därmed demonstrerat värdet av Attanas teknik för utveckling av nästa generations antibiotika.

I artikeln presenterar Prof Solis forskarteam experimentella data som visar att bakterieytor har en komplex kolhydratstruktur. Denna kolhydratstruktur gör att det är svårt att utveckla antikroppar med hög specificitet mot en given bakterie. Men när strukturen är känd kan andra molekyler användas för att uppnå specificitet. I denna artikel har lipooligosaccharide, en blandform av fett- och sockermolekyler använts för att uppnå specificitet. Dessutom indikerar resultaten att även andra kolhydratstrukturer är tillgängliga t.ex. specifika interaktioner med lektiner. För Attans del visar artikeln att bolagets teknik har stor potential både för att förstå hur bakterieytor fungerar och för att användas i direkt utveckling av nästa generations antibiotika.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar