• news.cision.com/
  • Attana/
  • Ny vetenskaplig publikation från UCD och Attana som belyser hur nanopartiklars funktion påverkas av serumproteiner

Ny vetenskaplig publikation från UCD och Attana som belyser hur nanopartiklars funktion påverkas av serumproteiner

Report this content

Attana och University College of Dublin (UCD) samarbetade mellan 2014 och 2017 i det EU-finansierade projektet Nanoclassifier. Projektet syftade till att utveckla nya metoder för screening och utvärdering av terapeutiska nanopartiklar.I en ny gemensam vetenskaplig artikel visas resultat från några av dessa metoder. Det innebär att Attana nu stärker stärker produkterbjudandet inom terapeutiska nanapartiklar.

Proteiner och andra biomolekyler i kroppen interagerar med ytan på nanopartiklar. Dessa interaktioner skapar en beläggning (corona) på ytan av nanopartiklarna och beläggningen påverkar nanopartiklarnas beteende i kroppen. Attanas teknik användes för att karakterisera de coronatäckta nanopartiklarnas interaktioner med biomolekyler. Informationen från sådan experiment är värdeful för att optimera terapeutiska nanopartiklar och för att förutsäga deras funktion i kroppen. Projektet har utvecklat flera experimentella metoder baserat på Attanas teknologi och vissa av dessa har nu publicerats i tidskriften Nanoscale. I artikeln kvantifieras antalet tillgängliga funktionella grupper på coronatäckta nanopartiklar och resultaten är korrelerade mot nanopartiklarnas storlek och funktionalisering. Attanas direkta mätteknik i kombinationen med vätskeflöden efterliknar situationen i kroppen mer än andra metoder och är anpassningsbar till många olika typer av nanopartiklar. Det finns således en potential för Attanas teknik att bli ett standadiserat verktyg för klassificering av terapeutiska nanopartiklar baserat på deras biologiska interaktioner.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar