Nytt COVID-19 vaccin utvecklat av Prof. Salantis team gör stora framsteg

Report this content

Tisdagen den 12 januari publicerades i Nature Communications starka prekliniska resultat för ett nytt COVID-19 vaccin som utvecklats av bl.a. prof. Salanti från Köpenhamns universitet, ExpreS2ion Biotech, joint venture partnern AdaptVac och PREVENT-nCoV konsortiet. Baserat på dessa lovande resultat har nu också en ansökan om att inleda kliniska fas I/II studier (CTA) för kandidaten skickats in.

Om de prekliniska resultaten
Resultaten från de utförda studierna visa på att ABNCoV2 har potentialen att bli det hittills mest effektiva vaccinet med mer än 100 gånger högre nivåer av neutraliserande antikroppar jämfört med likvärdiga publicerade djurstudier från dagens godkända COVID-19 vacciner som Pfizer-BioNTechs, Modernas och AstraZeneca-Oxfords. Den fullständiga publikationen finns tillgänglig online och kan läsas här.

Om ansökan för kliniska studier
Ansökan, en s.k. Clinical trial application (CTA) för det ABNCoV2 capsid virus-like particle (cVLP) baserade COVID-19 vaccinet skickades förra veckan in till Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO) i Nederländera. Den förväntas godkännas inom bara 25 dagar genom en ”COVID-19 fast-track review”. Detta kan ses som ytterligare en viktig milstolpe efter att projektgruppen i november 2020 meddelade att de framgångsrikt lyckats producera vaccinet i enlighet med god tillverkningssed (GMP manufacturing). ExpreS2ion förväntar sig kunna presentera de initiala resultaten från fas I/IIa redan under första kvartalet 2021.Om Attanas involvering i vaccinutvecklingen
Sedan mars 2020 har Attana hjälpt professor Ali Salanti på Köpenhamns universitet med utvecklingen av detta nya vaccin och bidragit med bl.a. två av Attanas QCM biosensorer. Så som kan utläsas i publikationen har Attanas teknologi främst används för att analysera de kinetiska interaktionerna mellan RBD-antigener och CLP-RBD till hACE2. Utöver detta etablerade Attana och ExpreS2ion nyligen ett strategiskt partnerskap inklusive ett leveransavtal av specifika proteiner tillverkade av ExpreS2ion. Dessutom har Attanas teknik används för kvalitetskontroll av vaccinet för IND ansökan.

Attanas VD, Teodor Aastrup kommenterar:
”Jag är glad för våra partners skull och för framtidens vaccinutveckling och vill gratulera alla inblandade parter för de otroligt spännande resultat. Jag ser nu fram emot att utforska detta samarbete ytterligare och att i framtiden förhoppningsvis arbeta ännu närmare både professor Salanti och teamet på ExpreS2ion."

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0) 8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in-vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar