Penser Access: Attana - Sjösätter ny teknikplattform

Nettoomsättningen sjönk som väntat till 1,6 mkr (3,3 mkr) vilket var ca 0,5 mkr under vår förväntan. Avvikelsen låg i en lägre fakturering inom kontraktsforskning drivet av COVID-19 restriktioner i primärt UK samt ökat fokus på bolagets nya teknikplattform. EBIT sjönk till -2 mkr (-0,1 mkr) och var även här 0,5 mkr under vår förväntan drivet av intakt kostnadsbas men något lägre omsättning. Efter rapporten justerar vi upp vårt EPS estimat för 2020e med 0,01 kr drivet av att vi bedömer att bolaget klara att sälja minst två AVA instrument under H2'20, vilket uppskattningsvis kan inbringa 3-4 mkr. Drivet av stark efterfrågan för den nya plattformen höjer vi vårt motiverade värde till 1,7-1,8kr (1,20) kr per aktie. Likviditeten i bolaget är ansträngd, men vi bedömer att bolaget kommer genomföra en NE under hösten 2020. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/atana_20200819.pdf

Detta är ett meddelande från Erik Penser Bank: Läs mer på www.penser.se

Om oss

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in-vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Prenumerera