Potentiellt COVID-19-vaccin klarar viktig milstolpe

Report this content

Sedan mars har Attana bistått professor Ali Salanti och hans team vid Köpenhamns universitet i deras utveckling av ett COVID-19-vaccin tillsammans med Prevent-nCov-konsortiet. Vaccinet baseras på den så kallade Capsid Virus-Like Particle (cVLP)-teknologin där antigen till coronaviruset fästs på encVLP-partikel. Genom att kroppens immunförsvar reagerar på detta antigen skapar den egna antikroppar mot coronaviruset. 

Under de senaste två månaderna har vaccinet testats på mösssom producerade stora mängder antikroppar som neutraliseradeSARS-CoV-2-viruset. Deras respons var flera hundra gånger starkare än för antigenvacciner som inte baseras på cVLP.

”Det är en milstolpe att få ett så markant starkt SARS-CoV-2-virusneutraliserande svar i möss. Det är mycket lovande. Vi hoppas kunna starta de första kliniska prövningarna på människor om sex månader” säger docent Adam Sander vid Köpenhamns universitet.

De vaccinframkallade antikropparnas kvantitet och kvalitet har också testats direkt på SARS-CoV-2-virus i två oberoende laboratorier vid Aarhus universitet och Leiden University Medical Center.

Attanas instrument har inledningsvis använts för att kvalitetskontrollera proteiner som binder till receptorer. Genom att undersöka att deras antigen viker sig korrekt och optimalt har forskarna kunnat säkerställa SARS-COV-2-antigenets korrekta funktion. Framgent kommer Attanainstrumenten användas för att screena hybridom, ett viktigt steg i vaccinutvecklingsprocessen.

Som tidigare kommunicerats har Attana inga direkta ekonomiska intressen i detta projekt. Vårt deltagande är baserat på vår långsiktiga relation med prof. Salanti och hans team och vår önskan att bidra till en lösning av COVID-19 pandemin.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar