• news.cision.com/
  • Attana/
  • Uppdatering efter Attanas deltagande i konferenserna Swiss Nordic Bio och Biotech Showcase™

Uppdatering efter Attanas deltagande i konferenserna Swiss Nordic Bio och Biotech Showcase™

Report this content

Tidigare i år deltog Attana i konferenserna Swiss Nordic Bio och Biotech Showcase™ för att presentera bolaget och delta i möten med potentiella kunder, strategiska samarbetspartners och investerare. Konferenserna skedde digitalt och involverade såväl svenska som internationella aktörer. 

Attana upplevde ett starkt intresse för bolaget och de presentationer som man genomförde. Dessutom deltog bolaget i flera virtuella möten med andra intressanta deltagare. Konferenserna har nu lett till att dialoger inletts med potentiella kunder för kontraktsforskning och instrumentförsäljning samt med samarbetspartners för bolagets diagnostiska satsning.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com 
+ 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar