Uppdatering från Attanas deltagande i Drug Discovery V-Forum

Report this content

Den 21 april deltog Attana i konferensen Drug Discovery V-Forum för att presentera bolaget samt lyssna in på presentationer från andra företag inom Life Science-industrin.

Konferensen utgjorde ytterligare ett tillfälle där Attana fick möjlighet att kommunicera sina produkter och tjänster till potentiella kunder och partners. Företaget presenterade också preliminära resultat från det pågående arbetet med Attana Diagnostics och utvecklingen av en SARS-CoV-2-immunanalys.

Attanas inspelade presentation kan ses här.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar