Anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Attendo Care har lämnat in en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd angående en händelse på ett äldreboende i Sollentuna. Ärendet gäller en sen larmning. Sollentuna Kommun har lämnat in en Lex Mariaanmälan om samma ärende till Socialstyrelsen som nu utreder händelsen vidare.

Attendo Cares interna utredning av händelsen visar att en ansvarig sjuksköterska inte larmat efter ambulans i tid trots att en boende på Norrgårdens äldreboende inte var kontaktbar och trots påstötningar från annan omvårdnadspersonal. Kvinnan avled senare på sjukhus. Sjuksköterskan har fått avsluta sin provanställning.


- Det är en mycket tragisk enskild händelse för brukarens närstående och även för den ansvariga sjuksköterskan, säger Peter Kowalewski, verksamhetschef på Norrgården.


För ytterligare information kontakta:

Ann-Mari Godeberg , Sollentuna kommun: 08-579 210 00
Charlotte Dimming, information/press Attendo Care: 08-586 252 07

Om oss

Attendo är ledande i Norden inom omsorg och sjukvård genom de två affärsområdena Attendo Care och Attendo MedOne. Attendo Care verkar inom äldreomsorg i Sverige, Norge och Danmark samt inom marknaderna för funktionshindrade och individ- och familjeomsorg i Sverige. I Finland tillhandahåller Attendo MedOne medicinsk personal, driver enheter inom primärvård, specialistvård och tandvård samt bedriver äldreomsorg. Attendokoncernen har årliga intäkter om cirka 5 miljarder kronor och drygt 12 000 medarbetare.

Dokument & länkar